Voordelen POH-GGZ

We hebben 23 praktijkondersteuners GGZ in dienst. Elke huisartsenpraktijk in het verzorgingsgebied van de OCE (Nijmegen en omstreken) kan een aanvraag indienen voor een POH-GGZ in de praktijk.

Wanneer u een POH-GGZ van de OCE Praktijkondersteuning in uw praktijk heeft, heeft u de volgende garanties:

  • OCE Praktijkondersteuning heeft het werkgeverschap van de POH-GGZ in handen en neemt daarmee lasten uit handen van de huisartsenpraktijk;
  • OCE Praktijkondersteuning zorgt voor deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals nascholingen, intervisiebijeenkomsten en regionale netwerkbijeenkomsten voor de POH-GGZ;
  • OCE Praktijkondersteuning selecteert gekwalificeerde en ervaren POH-GGZ. Alle POH-GGZ volgen de opleiding POH-GGZ of hebben deze opleiding inmiddels afgerond;
  • De POH-GGZ is niet verbonden aan een andere GGZ-instelling en is daardoor onafhankelijk;
  • De POH-GGZ maakt deel uit van verschillende netwerken in de wijk/regio en heeft kennis van de zorgverleners in de wijk/regio, waardoor de patiënt doorverwijzen wordt naar een passende zorgverlener.

 

OCE Nijmegen ontwikkelt het zorgprogramma GGZ. OCE Praktijkondersteuning treedt op als zorgaanbieder POH-GGZ. Zij contracteert POH-GGZ, en maakt daarbij met de zorgverzekeraars aanvullende afspraken zodanig dat deelnemende huisartspraktijken:

  • POH-GGZ kunnen inzetten voor de maximale 9 uur per normpraktijk.
  • gebruik kunnen maken van e-health programma’s die door OCE Praktijkondersteuning worden uitgekozen op basis van resultaten, gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid.
  • gebruik kunnen maken van consulatie en advies van psychiaters en GZ-psychologen waarmee OCE Praktijkondersteuning een overeenkomst heeft afgesloten. OCE Praktijkondersteuning maakt daarbij ook afspraken met specialisten waarmee de huisarts al samenwerkingsrelaties onderhoudt.
  • OCE Praktijkondersteuning declareert het moduletarief POH-GGZ, de huisartsen declareren het verrichtingentarief, waarmee de huisvesting van de POH-GGZ en de managementkosten van deelnemende huisartsen worden vergoed.