Voetzorg

Vanuit het zorgprogramma diabetes wordt jaarlijks bij alle patiënten een voetcontrole uitgevoerd. De uitkomst van dit voetonderzoek bepaalt welk zorgprofiel iemand heeft. Op basis van dit zorgprofiel krijgen patiënten eventueel een doorverwijzing naar de podotherapeut. Als dat nodig is, verwijst de podotherapeut u door naar de (medisch) pedicure die aangesloten is bij OCE Nijmegen. Is uw podotherapeut of (medisch)  aangesloten bij OCE Nijmegen? Klik hier

Vergoeding voetzorg

Ook in 2021 blijft voetzorg vergoed. Voetzorg vergoeding valt in het basispakket, zonder eigen risico. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt per jaar, hangt af van het zorgprofiel. Uw podotherapeut  kan u hierover informeren. Heeft u vragen over vergoedingen van uw voetzorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of zoek de informatie op op de website van uw zorgverzekeraar.

Jaarlijks gericht voetonderzoek

Is er twijfel over het (juiste) zorgprofiel? Dan kan uw huisarts of praktijkondersteuner u doorsturen naar een podotherapeut voor een eenmalig gericht voetonderzoek. Dit voetonderzoek valt binnen de vergoeding.

Zorgprofiel 1

Voor patiënten met zorgprofiel 1 is het medisch niet noodzakelijk om doorverwezen te worden naar een podotherapeut of medische pedicure. Zorgprofiel 1 valt dan ook niet onder de vergoeding.

Zorgprofiel 2 en hoger

Voor patiënten met zorgprofiel 2 of hoger worden een aantal voetzorgbehandelingen per jaar van de podotherapeut en/of de (medisch) pedicure vergoed. Het is wel belangrijk dat de podotherapeut éérst een behandelplan opstelt. De huisarts zal patiënten daarom eerst verwijzen naar de podotherapeut. Het is dan aan de podotherapeut of u wordt doorverwezen naar de (medisch) pedicure.