Vergoedingen zorgprogramma diabetes

U doet mee of gaat meedoen aan het zorgprogramma diabetes type 2 (suikerziekte). In dit ‘draaiboek van zorg’ zijn verschillende behandelingen (afspraken, controles) opgenomen. Een groot deel daarvan wordt vergoed, een deel niet. Dat heeft te maken met de afspraken die zorgverzekeraars maken met OCE Nijmegen. En met de afspraken die OCE Nijmegen heeft gemaakt met zorgverleners. 

Vergoeding vanuit het zorgprogramma

De behandelingen die u nodig kunt hebben, zijn vastgelegd in het zorgprogramma diabetes. Onderstaande behandelingen worden vergoed vanuit het zorgprogramma. U hoeft deze behandeling(en) niet te betalen en die kosten gaan ook niet af van uw eigen risico:

  • controles bij de huisarts of praktijkondersteuner;
  • overleggen tussen huisarts en internist, voor advies;
  • oogonderzoek (het zogeheten fundusonderzoek);
  • voedingsadvies bij de diëtiste;
  • advies bij stoppen met roken.

 

LET OP. Bovenstaande behandelingen kunt u bij verschillende zorgverleners krijgen. De zorg wordt alleen vergoed wanneer OCE Nijmegen (contract)afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener(s).  Klik hier voor een lijst met alle zorgverleners waar afspraken mee zijn gemaakt. Wilt u naar een andere zorgverlener waar OCE Nijmegen geen contractafspraken mee heeft gemaakt? Dat is mogelijk, maar dan wordt deze behandeling niet vergoed vanuit het zorgprogramma.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Sommige behandelingen vallen onder de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering. In een aantal gevallen moet u hier eigen risico voor betalen. 

  • bloed- en urineonderzoek 
  • medicijnen
  • fysiotherapie
  • bezoek aan een specialist in het ziekenhuis.
  • voetzorg (vergoeding afhankelijk van het zorgprofiel)

 

Wat ziet u op uw rekening of declaratie-overzicht?

Wanneer u aangemeld bent voor het zorgprogramma, ziet u een standaardbedrag van OCE Nijmegen op uw declaratie-overzicht van uw zorgverzekering. U ziet 'OCE Nijmegen' staan omdat wij het zorgprogramma 'organiseren'. Dit bedrag ziet u per kwartaal staan. Het bedrag is gebaseerd op de gemiddelde kosten voor de chronische zorg van een patiënt met DM2. Dit bedrag gaat níet van het eigen risico af en er zijn geen extra kosten voor de premie. 

Heeft u vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bel dan gerust met OCE Nijmegen op (024) 352 35 81. Wij staan u graag te woord.