Uw zorgprogramma

Om te zorgen voor de best mogelijke medische zorg bij hart- en vaatziekten heeft OCE Nijmegen samen met alle betrokken zorgverleners het zorgprogramma CVRM ontwikkeld. Alle mensen met een hart- en vaatziekte die door de huisarts worden behandeld kunnen eraan deelnemen.

Het zorgprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over hart– en vaatziekten. En er staat precies in welke zorg wordt aangeboden.

 

Het voordeel van het zorgprogramma is dat de deskundigheid van de diverse zorgverleners bij elkaar komt. Door betere samenwerking en uitwisseling van kennis verbetert de zorg voor alle mensen met een hart- en vaatziekte.
Daarnaast worden regelmatig na- en bijscholingen georganiseerd. Zo blijven zorgverleners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van CVRM zorg.

Wat betekent het zorgprogramma voor u?

  • De huisartsenpraktijk is uw eerste en belangrijkste aanspreekpunt
  • U ontvangt zorg en ondersteuning die past bij uw persoonlijke situatie
  • Zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg en ondersteuning werken nauw samen en stemmen de zorg op elkaar af
  • U ontvangt eenduidige informatie
  • U ontvangt eenduidige informatie doordat de zorgverleners van elkaar weten wie welke informatie verstrekt