Uw zorgprogramma

Om te zorgen voor de best mogelijk zorg bij COPD heeft OCE Nijmegen samen met alle betrokken zorgverleners een zorgprogramma ontwikkeld. Alle mensen met COPD die door de huisarts worden behandeld,  kunnen hieraan deelnemen.

 

Het zorgprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over COPD-zorg. En er staat precies in welke zorg wordt aangeboden. Het voordeel van het zorgprogramma is dat de deskundigheid van de diverse zorgverleners bij elkaar komt. Door betere samenwerking en uitwisseling van kennis verbetert de zorg voor alle COPD-patiënten.
Daarnaast worden regelmatig na- en bijscholingen georganiseerd. Zo blijven zorgverleners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van COPD.

Ook met de zorgverzekeraar zijn bindende afspraken gemaakt.

Wat betekent het zorgprogramma voor u?

  • De huisartspraktijk is uw eerste aanspreekpunt
  • U ontvangt zorg en ondersteuning die past bij uw persoonlijk situatie
  • Zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg en ondersteuning werken nauw samen en stemmen de zorg op elkaar af
  • U ontvangt eenduidige informatie van zorgverleners
  • U hoeft uw medische behandeling niet steeds opnieuw uit te leggen aan verschillende zorgprofessionals.

 

Het longfonds heeft de landelijke zorgstandaard COPD beschreven voor patiënten. Voor meer informatie zie: patiënten versie zorgstandaard COPD