Uw zorgprogramma

Om te zorgen voor de best mogelijk zorg bij diabetes type 2 heeft OCE Nijmegen samen met alle betrokken zorgverleners een zorgprogramma ontwikkeld. Een zorgprogramma is een soort 'draaiboek van zorg'. Alle mensen met diabetes type 2 die door de huisarts worden behandeld, kunnen hieraan deelnemen.

Het zorgprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over diabeteszorg. Er staat precies in welke zorg wordt aangeboden. Het voordeel van het zorgprogramma is dat de deskundigheid van de diverse zorgverleners bij elkaar komt.

Door betere samenwerking en uitwisseling van kennis verbetert de zorg voor alle mensen met diabetes type 2. Daarnaast worden regelmatig na- en bijscholingen georganiseerd. Zo blijven zorgverleners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diabetes type 2. Ook met de zorgverzekeraar zijn bindende afspraken gemaakt.

Wat betekent het zorgprogramma voor u?

  • De huisartsenpraktijk is uw eerste aanspreekpunt;
  • U krijgt zorg en ondersteuning die past bij uw persoonlijk situatie;
  • U krijgt eenduidige informatie van zorgverleners;
  • U hoeft uw medische behandeling niet steeds opnieuw uit te leggen aan verschillende zorgprofessionals.