Uw behandeling

Uw contacten met  de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kunnen bestaan uit één of meerdere van onderstaande onderdelen:

  • helpen uw problemen helder te krijgen;
  • voorlichting geven over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
  • advies geven over behandeling en verwijzing (aan u of uw eigen huisarts);
  • u begeleiden of een kortdurende behandeling bieden;
  • nazorg geven na een behandeling in de GGZ
  • helpen voorkomen dat u een terugval krijgt.

Hoe verloopt de hulpverlening precies?

De praktijkondersteuner brengt uw klachten en vragen in kaart. Ook informeert hij/zij naar wat u zelf al geprobeerd heeft om van de klachten af te komen. In overleg met uw huisarts stelt de praktijkondersteuner een plan van aanpak op. Het kan zijn dat u binnen een paar gesprekken al geholpen bent, of dat u wat langer de tijd nodig heeft. De praktijkondersteuner kan u ook verwijzen naar een andere deskundige (in overleg met de huisarts) die het beste bij uw hulpvraag past.

Met wie werkt de praktijkondersteuner GGZ samen?

De praktijkondersteuner werkt samen met uw huisarts. De POH-GGZ maakt gebruik van het computersysteem van de huisarts en heeft inzage in uw dossier. Daarnaast maakt de POH-GGZ deel uit van het wijkteam (indien aanwezig) en weet hij/zij de weg naar de deskundigen op het gebied van GGZ in de buurt door een goede samenwerkingsrelatie. Op deze manier kan de POH-GGZ de patiënt (onder verantwoordelijkheid van de huisarts) doorverwijzen naar een passende zorgverlener dichtbij de patiënt.