Uw behandeling

Samen met u willen we het risico om (opnieuw) een hart- en vaatziekte te krijgen, verkleinen. Eens per jaar brengt de huisarts of praktijkondersteuner met u de risicofactoren in kaart.

De beste behandelaar bent u zelf!

U bent zelf het beste in staat om het risico zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door niet te roken, te bewegen en op uw voeding te letten om zo uw gewicht op peil te houden.

Ondersteuning

Soms lukt het niet om een risicofactor onder controle te krijgen. De huisarts en praktijkondersteuner kunnen u dan een handje helpen. Samen met u maken ze een plan. Daarin staat wat u wilt bereiken en hoe u dat kunt aanpakken. Daarnaast staan er afspraken in over medicijngebruik en hoe vaak u op controle komt. U kunt hierbij rekenen op de steun van de huisarts, praktijkondersteuner en andere betrokken zorgverleners zoals de diëtiste.

Door deze gestructureerde aanpak kunnen we de kans op een nieuwe klachten van een hart- en vaatziekte verkleinen en blijven de risico’s onder controle.

Controle

Als uw risicofactoren goed onder controle zijn, hoeft u waarschijnlijk niet zo vaak naar de praktijk te komen. U ontvangt dan jaarlijks een uitnodiging voor bloedonderzoek en een controle bij de huisarts.