POH in sociaal wijkteam

OCE Praktijkondersteuning heeft een functieprofiel opgesteld voor de POH-GGZ in een sociaal wijkteam.

Het doel van dit document is:

  • Duidelijkheid geven over de rol, verantwoordelijkheden en taken van de POH-GGZ van OCE Praktijkondersteuning in het sociaal wijkteam;
  • Komen tot een eenduidige werkwijze van de POH’s-GGZ van OCE Praktijkondersteuning in de sociale wijkteams.

Resultaten onderzoek meerwaarde

Sinds 2014 nemen drie POH's-GGZ deel aan drie sociale wijkteams in Nijmegen. In september 2015 is deze pilot 'POH-GGZ in het sociaal wijkteam' geëvalueerd. De centrale vraag in dit toegepaste evaluatieonderzoek is óf en zo ja welke meerwaarde een POH-GGZ heeft in een sociaal wijkteam? Aan drie verschillende groepen zijn vragenlijsten voorgelegd. Duidelijk was dat de POH-GGZ volgens de ondervraagden zeker meerwaarde heeft. U leest dit onder andere in het persbericht.  Wilt u meer weten over de onderzoeksresultaten? Klik dan hier voor het boekje met de samengevatte onderzoeksresultaten.