Onze ondersteuning in de GGZ

Circa 35 praktijkondersteuners GGZ (POH's-GGZ) in de regio Nijmegen en omgeving zijn in dienst van onze organisatie. De POH's- GGZ zijn een belangrijke schakel naar de huisartsen in de regio. Voor hen regelen we personele en organisatorische zaken en verzorgen we werkoverleg, scholing, casuïstiek en intervisie.

Team GGZ van NEO Huisartsenzorg ondersteunt bij de begeleiding van GGZ-patiënten in de huisartsenpraktijk. Daarnaast werken we met onze partners in de GGZ (GGZ-instellingen, gemeentes, welzijn) aan samenwerking en verbeteren we de GGZ-ketenzorg. Voor ons is het belangrijk om dichtbij de huisartsenpraktijken te staan. We horen graag als er vragen of opmerkingen zijn, van welke aard dan ook.
 

Contactpersonen

Manager POH GGZ: Mark Janssen - m.janssen@cihn.nl of 06  404 024 40.
Je kunt Mark Janssen benaderen voor personele en organisatorische vragen rondom de POH's-GGZ die bij ons in dienst zijn. Mark is tevens eindverantwoordelijk voor het onderdeel GGZ van NEO Huisartsenzorg en contactpersoon richting zorgverzekeraars rondom GGZ. Daarnaast is Mark betrokken bij de samenwerking met ketenpartners.

Adviseur beleid en innovatie GGZ: Thomas Klijn - t.klijn@cihn.nl of 024  679 10 10
Je kunt Thomas Klijn benaderen voor beleidsmatige en projectmatige zaken in de GGZ. Hij is kartrekker van de GGZ-activiteiten in het Regioplan van NEO Huisartsenzorg. Belangrijk onderdeel daarbij is het verbeteren van de samenwerking in de keten en de afstemming met GGZ-partners en sociaal domein/ welzijn. Ook ondersteunt hij bij de implementatie van consultatie, e-health en andere innovaties/projecten. Thomas is ook projectleider voor POH jeugd.

Kaderhuisarts GGZ: Claudia Meulemans - c.meulemans@cihn.nl of 06 496 441 72 (alleen op dinsdag).
Je kunt Claudia benaderen met vragen op GGZ-gebied zoals medisch inhoudelijke vragen, consultatie en casuïstiek. Daarnaast voor het melden en bespreken van knelpunten bij verwijzingen in het sociaal domein/BGGZ/SGGZ. Verder kun je hcontact met haar opnemen over het inzetten van POH-GGZ /POH-GGZ jeugd in de huisartsenpraktijk, wensen voor scholing en advies bij het opstarten van GGZ-projecten in de huisartsenpraktijk.