Jaarverslagen

Ook OCE Nijmegen brengt een (publieks)jaarverslag uit*). Daarin laten aan onze omgeving de belangrijkste activiteiten en projecten zien waaraan we dat jaar werkten. In 2020 brachten we een Jaarbeeld Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. 2019 uit. Daarin zijn de highlights van zowel OCE Nijmegen, OCE Praktijkondersteuning als Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer weergegeven.

Tot 2014 brachten we jaarlijks een CIHN jaarbericht én een (apart)OCE Nijmegen kwaliteitsjaarverslag uit (zie hieronder). 

*) In 2016 verscheen geen publieksjaarverslag.