GGZ kaart Nijmegen

 

GGZ Panel de Kentering

“Het ggz-panel is een klankbordgroep bedoeld voor mensen die willen meepraten over de veranderingen in de ggz, Wmo en Participatiewet… Het is uitgegroeid tot een zinvol platform waar mensen een luisterend oor vinden, ervaringen kunnen delen met lotgenoten en informatie kunnen krijgen over de laatste beleidsontwikkelingen.” 
http://www.dekentering.info/PaginaActiviteiten.html#overige

Zelfregiecentrum

Zelfregiecentrum Nijmegen is een samenwerkingsverband van vijf Nijmeegse belangenorganisaties:… We blijven voorlopig als aparte organisaties bestaan, maar we presenteren ons onder de gezamenlijke noemer ‘Zelfregiecentrum Nijmegen’…. Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.”
http://www.zrc-nijmegen.nl/wie-zijn-wij

De Kentering

De Kentering maakt deel uit van het ZelfRegieCentrum Nijmegen. Het is een onafhankelijke organisatie voor mensen die te maken hebben met de psychiatrie of aanverwante zorg. Hierbij maakt het niet uit of je cliënt bent of betrokkene. .. Wij geven informatie, bieden ondersteuning en doen aan belangenbehartiging. Ervaringsdeskundigen werken bij ons samen met professionals. Mensen kunnen bij ons terecht voor vragen over dagbesteding, werk, het vinden van de juiste hulp en nog veel meer!”
http://www.dekentering.info/index.html

Ixta Noa

“we begeleiden mensen in het ontdekken en gebruik gaan maken van de eigen mogelijkheden. Ons uitgangspunt is om altijd te kijken wat de cliënt zelf kan bijdragen: wat is de eigen kracht, hoe kan die versterkt worden en hoe kan het sociale systeem rondom de cliënt geactiveerd worden. … Ons aanbod is verdeeld over vier onderdelen: Ixta Ontmoet, Ixta Online, Ixta Deskundig en Ixta Trainingen”. 
https://www.ixtanoa.nl/deelnemers/aanbod/

Ixta Online

“Zelfhulp Online bestaat uit een wekelijks individueel mailcontact met een ervaringsdeskundige via een veilige website… Zit je niet lekker in je vel, voel je je somber, heb je een probleem met eten of heb je andere psychische klachten? Kun of wil je niet naar een praktijkhuis van Ixta Noa gaan, maar wel graag hulp van een ervaringsdeskundige? Dan is Zelfhulp Online misschien wel iets voor jou.”
http://www.ixtanoa.nl/aanbod/ixta-online/

Voorlichting/gastlessen

Ixta Noa organiseert al jaren interactieve gastlessen, voorlichtingen en colleges op scholen maar ook voor andere doel- en beroepsgroepen. … Alle gastsprekers die binnen Ixta Noa als vrijwilliger actief zijn, hebben zelf ervaring met een psychische onbalans en kunnen vanuit eigen ervaring vertellen hoe hun onbalans is ontstaan, wat ze dachten, hoe hun gedrag eruit zag en hoe het nu met hen gaat.”
http://www.ixtanoa.nl/aanbod/ixta-gastlessen-en-voorlichting/

“Sommige ervaringsdeskundigen van De Kentering geven regelmatig voorlichting. Daarbij geven zij een inkijkje in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Onze voorlichtingen bieden juist een grote meerwaarde, omdat onze mensen zelf ervaring hebben met leven met een psychische kwetsbaarheid.”
http://www.dekentering.info/PaginaActiviteiten.html#voorlichting

Ervaringsdeskundigen (opleiden)

Het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen de reguliere GGZ-behandeling werkt drempelverlagend. Door het inzetten van eigen ervaring ontstaat er hoop en vertrouwen bij de cliënt. Dit vergroot de motivatie voor behandeling en herstel. Onze ervaringsdeskundige worden via GGZ-instellingen ingezet bij het bezoeken van cliënten, het geven van psycho-educatie of ondersteuning in de praktijk. In veel gevallen werken ze direct samen met de therapeut. … Ervaringsdeskundig werken wil zeggen dat je weet wat je ervaringen zijn en hoe en wanneer je deze kunt inzetten voor de ander. Niet iedereen met ervaring is ook automatisch ervaringsdeskundig. Ixta Noa organiseert voor haar vrijwilligers diverse trainingen”
http://www.ixtanoa.nl/aanbod/ixta-deskundig/
http://www.ixtanoa.nl/aanbod/ixta-trainingen/

“Een oriëntatiecursus voor mensen die hun eigen ervaringen met de psychiatrie willen inzetten in de praktijk”
http://www.dekentering.info/PaginaActiviteiten.html#cursussen

Inloop

Het Praktijkhuis is een inloophuis voor mensen met een psychische stoornis en direct betrokkenen, hulpverleners, studenten of anderszins geïnteresseerden. In het Praktijkhuis staat het ‘er mogen zijn zoals je bent’ centraal. Het is een plek waar je kunt zijn, waar je lotgenoten kunt ontmoeten, in gesprek kunt komen met ervaringsdeskundigen en vragen kunt stellen.”
http://www.ixtanoa.nl/praktijkhuizen/

Zelfhulp en nazorggroepen

Ixta Noa en de Kentering organiseren een groot aantal zelfhulp- nazorgroepen. Vaak/altijd onder aanvoering van een ervaringsdeskundige met eventueel een extra opleiding in het begeleiden van groepen. (Herstel, Welness Recovery Action Plan (WRAP), verslaving, seksueel misbruik, mantelzorg, depressie, angst, dwang, contact kwijt, rouw, autisme, psychosegevoeligheid, familie/vrienden van-, assertiviteit, ADD/ADHHD, stemming, anorexia).

Aanbod De Kentering: http://www.dekentering.info/PaginaActiviteiten.html 
 Aanbod Ixta Noa Nijmegen: http://www.ixtanoa.nl/overzicht-alle-groepen/

Respijtbedden (Ixta Noa)

“… Bijleveldsingel: een logeermogelijkheid met een respijtfunctie. De logeermogelijkheid maakt het voor de doelgroep [mensen met een psychische onbalans] mogelijk om kortdurend op adem te komen. Hiermee kan escalatie richting crisis(zorg) worden voorkomen.”
http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1742099/C20170117o_3.06_MO10_...

Individuele ondersteuning

Ondersteuning bij de administratieve en organisatorische kant van een psychische zorgvraag.
http://www.dekentering.info/PaginaIndividueel.html

Blixem

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij BliXem de kans om werkervaring op te doen. Ter voorbereiding op een reguliere baan. Als opleidingsstage. Of in het kader van een arbeidsmatige dagbesteding. Bij BliXem staat het ontmoeten van de samenleving centraal. … BliXem is een bedrijf met een eetcafé, luxe cadeauwinkel en catering.”
http://www.blixemnijmegen.nl/

Brood op de plank

“Onze biologische bakkerij met 2 bakkerswinkels & lunchrooms is dé ontmoetingsplek voor buurtgenoten! Wij zijn specialist in het bakken van fantastisch biologisch brood en bieden een stimulerende werkplek voor een zeer divers team. … Binnen de bakkerij en horeca van hét Bakkerscafé bieden wij een diversiteit aan ontwikkeltrajecten binnen WLZ, WMO en Participatiewet.”
http://bakkerscafe.nl/#

Levendige links Lindenholt

“Levendige Links is een burgerinitiatief om mensen met elkaar te verbinden, het buurtgevoel te versterken… Iedereen maakt in zijn leven momenten van kwetsbaarheid mee. Levendige Links wil mensen in de wijk (laten) ontmoeten, samen activiteiten ondernemen, elkaar ondersteunen. Iedereen mag daar natuurlijk bij mee doen.… We zijn op woensdagochtend aanwezig in de Grondel. De ene week hebben we een activiteit, de andere week komen we bij elkaar voor de gezelligheid en om dingen vopr de activiteiten af te spreken. U bent altijd welkom op te komen en kopje koffie te komen drinken!”
https://www.facebook.com/levendigelinks/

We zijn op woensdagochtend aanwezig in de Grondel. De ene week hebben we een activiteit, de andere week komen we bij elkaar voor de gezelligheid en om dingen voor de activiteiten af te spreken. U bent altijd welkom om te komen en een kopje koffie te komen drinken!

Pleisterplaats voor de ziel

“De maandelijkse Pleisterplaatsbijeenkomst biedt je de mogelijkheid om in een sfeer van veiligheid en geborgenheid met de aanwezigen opnieuw betekenis te geven aan wat je mist of wat je bezighoudt. Een begeleider introduceert vanuit een inspiratiebron een wijsheid, thema of onderwerp, met een verhaal, gedicht, muziek of film. Voor jou, om op adem te komen en om je ziel te voeden.”
http://www.pleisterplaatsnijmegen.nl/

Informele zorg

Informele zorg is de zorg verleend door mensen die dat niet als beroep doen. Ze krijgen geen loon voor hun dienstverlening. Ze helpen omdat ze een familiale band hebben met de zorgafhankelijke persoon, uit liefde of vriendschap of vanuit een idealistische inzet. Informele zorg is bijvoorbeeld zelfzorg, mantelzorg of (georganiseerd) vrijwilligerswerk. (definitie van Kenniscentrum mantelzorg België)

NIM/SWON

“NIM biedt hulp, informatie of advies. U kunt bij NIM terecht bij vragen of problemen over opvoeden, relaties, (rouw)verwerking, echtscheiding, financiële problemen, of allerlei andere vragen en problemen waar je tegen aan loopt.” 
http://www.nim.nl/

“Swon is het seniorennetwerk van Nijmegen. Alle senioren, maar ook familieleden en andere betrokkenen, kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.” 
http://www.swon.nl/

“Swon het seniorennetwerk en NIM maatschappelijk werk zijn gefuseerd per 1 januari 2017. Naar verwachting zal de nieuwe organisatie zich medio 2017 presenteren met een nieuwe naam, logo en huisstijl”
http://www.swon.nl/over-swon/samenwerking-met-nim/

Tandem

“Tandem is een laagdrempelige maat schappelijke organisatie, diep geworteld in de Nijmeegse samenleving. We ondersteunen sociaal kwetsbare mensen, groepen uit onze samenleving die tussen wal en schip dreigen te vallen, zodat zij op eigen kracht verder kunnen.”
http://www.tandemwelzijn.nl/

Inter Lokaal

“Het Inter-lokaal is een organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Nijmegen. Onze organisatie richt zich op alle burgers met een grote afstand tot allerlei sociale voorzieningen. We willen hen ondersteunen en stimuleren, zodat zij zelf (weer) de regie op hun leven kunnen (blijven) nemen.”
http://www.inter-lokaal.nl/over-ons/

MEE

MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek.”
https://www.meegeldersepoort.nl/

Crisiskaart

“Een crisiskaart is een klein persoonlijk document dat opgevouwen niet groter is dan een bankpasje… Op de kaart staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat er moet gebeuren als er een (psychische) crisis optreedt. De crisiskaart kan voor naasten, omstanders en voor hulpverleners een soort ‘gebruiksaanwijzing' bij een crisis zijn”. 
http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/gelderland

Een persoonlijke ervaring: https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuwsbrief/psychische-kwetsbaarheid/een-mo...

STIP

De Stips zijn er voor informatie en advies: bijvoorbeeld als u vragen heeft over een brief of opvoeding of hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren of bij het doen van boodschappen.
De Stips zijn er ook voor ontmoeting en verbinding: bijvoorbeeld als u nieuw bent in de wijk en in contact wilt komen met andere mensen. Kom ook naar de Stip als u een goed idee heeft voor de wijk. Heeft u hulp nodig of wil u iemand anders wilt helpen? De Stips bemiddelen en helpen.
Heeft u vragen over zorg voor uzelf, een familielid of buur? De Stips kunnen u verder helpen, bijvoorbeeld door u in contact te brengen met het Sociaal Wijkteam of een andere gespecialiseerde organisatie.”
https://www.stipnijmegen.nl/

Woningcorporaties

“Een woningcorporatie, woningbouwcorporatie of wooncorporatie is een organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs (sociale woningbouw).” (definitie Wikipedia). Echter woningcorporaties vervullen ook een belangrijke rol bij ondersteunen van (mensen in) kwetsbare wijken. Zie bijvoorbeeld: https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/grote-rol-corporaties-in-ontwi...
In Nijmegen zijn de volgende woningcorporaties: 
https://www.woningcorporaties.nl/nijmegen

Wijkbeheerders

Corporatie Portaal heeft in Nijmegen per wijk een wijkbeheerder aangesteld als centraal aanspreekpunt rondom leefbaarheid in die wijk.
https://www.portaal.nl/download/b13795d0-1b74-4a54-a1ab-d3d60a446bb6

Sociaal wijkteam (SWT)

“Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, overleg dan eerst eens met de vertrouwde gezichten in de buurt. Bijvoorbeeld uw huisarts, jongerenwerker, school, kinderdagverblijf, consultatiebureau of Stip. Zij kunnen u adviseren. En als het nodig is, kunnen zij u in contact brengen met het Sociaal Wijkteam. Een medewerker van dit team maakt dan met u een afspraak voor een ‘keukentafelgesprek … Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel vormen van zorg zoals: hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, vervoer, woningaanpassing, jeugdhulp, dagopvang en wonen. Een keukentafelgesprek met het Sociaal Wijkteam is meestal de eerste stap naar zorg.”

“In tien Nijmeegse Sociale Wijkteams (SWT) werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk samen, zoals de wijkverpleegkundige, opbouwwerker, maatschappelijk werker, WMO-consulent en ouderenadviseur.”
https://www.stipnijmegen.nl/hoe-werken-de-sociaal-wijkteams/

Wijkteamregisseurs / Regieteams

Partijen: Gemeente, Politie, GGD, casemanager NIM, woningcorporaties
Wijken: West, Willemskwartier, Midden, Hatert, Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch-Oost

“In zeven wijken van Nijmegen…  bestaan regieteams. In de regieteams worden gezinnen besproken die voor overlast in de wijk zorgen en/of wanneer er in het gezin al langer sprake is van meerdere, ernstige problemen … Een casemanager onderzoekt wat er aan de hand is, is hulpverlener voor het gezin maar voert ook de regie als het gaat om hulpverlening en verwijzing. … Het regieteam besluit welke hulp er ingezet wordt, bijvoorbeeld een casemanager regieteam of een gezinscoach.”

http://www.nim.nl/regieteams

Bemoeizorg

“Bemoeizorg is een relatief nieuwe naam voor een vorm van sociaal-psychiatrische hulpverlening. Deze vorm van hulpverlening richt zich voornamelijk op de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders. Mensen die in behoeftige of anderszins verkommerde omstandigheden leven maar de stap naar de reguliere hulpverlening niet kunnen of willen maken. Bemoeizorg is een onderdeel van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). De uitvoering ligt doorgaans bij een gemeentelijke gezondheidsdienst en of een geestelijke gezondheidszorg instelling. Tussen die instellingen bestaat idealiter een nauwe samenwerking. Daarnaast participeren andere instituties zoals politie, gemeentelijke sociale dienst, leger des heils en sociale verhuurders in overlegstructuren; samen vormen zij een zogenaamd lokaal zorgnetwerk.” (definitie Wikipedia)

In Nijmegen heeft dit onder andere vorm gekregen in de regieteams (monitoren en voorkomen overlast in de wijk), interventieteams (snelle reactie bij verward gedrag) en buitenzorg (medische zorg voor daklozen).

Adviescommissie JMG

Deelnemers: WIG, De Kentering, BWN, Maatschappelijke opvang, Kansplus en aanvullende leden. “De Adviescommissie JMG (Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicapten) is een adviescommissie van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan B & W vanuit het streven dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. Daarbij vertegenwoordigen wij vooral burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, van jeugd en dak- en thuislozen.“
https://www.jmgnijmegen.nl/ 

Gemeente Nijmegen

“Mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. Eventueel ook bij schuldhulpverlening. De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Daarin zijn ook de opvang voor dak- en thuislozen, bemoeizorg en preventieactiviteiten op het gebied van geestelijke gezondheid geregeld.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ggz-zorg aan jeugdigen tot 18 jaar en voor integrale ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het idee daarachter is dat de gemeente dicht bij de burger staat en zijn sociale en maatschappelijke omgeving het beste kent. Denk daarbij in het kader van de ggz aan extramurale individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de inloopfunctie.”

http://www.ggznederland.nl/themas/gemeenten

De gemeente Nijmegen heeft in februari besloten om door te gaan met een breed plan om mensen met een “psychische kwetsbaarheid” te ondersteunen:
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK...

Meer praktische informatie als u zelf contact of hulp zoekt: https://www2.nijmegen.nl/wonen/zorgwelzijn

Project Buitengewone buren

Middels het project Buitengewone Buren wil de gemeente Nijmegen concrete acties en activiteiten in gang zetten, gericht op inclusie. Het doel is om het contact, het begrip en het samenleven tussen bewoners mét en zonder GGZ-achtergrond te verbeteren. Ofwel: hoe kunnen ‘gewone’ bewoners leren omgaan met hun ‘buitengewone buren’. De focus ligt daarbij niet op de individuele bewoner, maar op de gemeenschap.” 
http://overbuur.nl/opdrachten/?opdracht=1248

Een persoonlijke anekdote vanuit het project: https://www.lindenholtleeft.nl/nieuws/buitengewone-buren-op-bezoek-bij-t...

Convenant Nijmegen VGZ

“Vanaf 2012 heeft de gemeente Nijmegen samengewerkt met Zorgkantoor Nijmegen en Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ op het snijvlak van Wmo, Wet Publieke Gezondheid, Zorgverzekeringswet en AWBZ. Gezamenlijk hebben wij ingezet op een wijkgericht aanpak met als belangrijkste resultaat operationele Sociaal Wijkteams in alle wijken. Daarnaast is in drie pilot wijken de zorg via wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner GGZ aangehaakt bij het Sociaal Wijkteam. Alle partijen willen de samenwerking continueren en daarvoor opnieuw  een convenant voor drie jaar ondertekenen. Per jaar zal er gezamenlijk een uitvoeringsprogramma worden vastgesteld voor de thema’s: Ouderen en dementie, GGZ Mentaal Fit en Eigen kracht en preventie”.

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi2n-Kkic_VAhXNLFAKHbmHCfwQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww2.nijmegen.nl%2Fmmbase%2Fattachments%2F1634345%2FC20150224o_3.28_MO20_EMBARGO_Samenwerkingsconvenant_Gemeente_Nijmegen_-_Co%25C3%25B6peratie_VGZ.pdf&usg=AFQjCNFSRddKr3kTEwb7MocC41aZc8cVnA

https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/wijknetwerken/nieuwsberichten

Individuele plaatsing en steun trajecten (IPS)

Ook hebben we n.a.v. de eerste businesscase GGZ volwassenen plannen om in samenwerking met het regionaal Werkbedrijf, VZGZ Zorgverzekeringen en diverse aanbieders in de GGZ, over een periode van 2-3 jaar 100 trajecten IPS te realiseren om mensen met psychische beperkingen aan werk te helpen en hen te ondersteunen om werk te behouden. “

(3e bullet onder “transformatie”): http://nijmegen.begroting-2017.nl/p18582/wat-gaan-we-doen

Aanvullend is onderzoek gedaan naar de kosten en baten van IPS-trajecten met mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Conclusie: elke euro investering levert 1,26 aan maatschappelijke waarde op: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&u...

Steunpunt stemmen horen

Voor mensen die last hebben van stemmen, is het leren omgaan met stemmen een belangrijke stap in hun herstel. Het Steunpunt Stemmen Horen heeft zich als doel gesteld cliënten, begeleiders en naasten te informeren over en te ondersteunen bij het (leren omgaan met) horen van stemmen.”
http://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/Onze-zorgvisie/Steunpunt-stemmen...

Wonen met perspectief

Deelnemers: RIBW, gemeente Nijmegen, Portaal en Pluryn.

“’Wonen met Perspectief’ is een nieuwe woonvorm. Het helpt mensen om vanuit de instelling waar zij verblijven een stap naar zelfstandigheid te maken. Maar alleen als dat lukt, anders is er voor hen een plek in een beschermd wonen omgeving.”
http://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/Over-ons/Nieuws-uit-de-RIBW/Pers...

Laatste stand van zaken: http://www.n1.nl/%C2%B4wonen-met-perspectief%C2%B4-in-nieuw-doddendaal/n...

Anders RIBW

Bij Anders RIBW vindt de begeleiding plaats via lichaamsgerichte werkwijzen. Verschillende vormen van massage en yoga worden gebruikt als ondersteuning bij het herstelproces en bij het ontwikkeltraject dat een cliënt doormaakt. De nadruk ligt meer op het ervaren, dan op het praten.

Dit ervaren leidt tot meer ontspanning en een meer thuis voelen in het eigen lijf. Hierdoor wordt de stress of spanning in het dagelijkse leven gemakkelijker te hanteren en komt er meer energie en aandacht  beschikbaar  om te kunnen groeien naar meer eigen regie en zelfstandigheid.”
http://www.ribwclientenplein.nl/met-en-voor-elkaar/anders-ribw/

WRAP cursus

WRAP is een praktische cursus om aan je welbevinden te werken, door een persoonlijk “levensplan” te maken/ WRAP is er voor iedereen. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Stap voor stap pas je acties in je dagelijks leven toe, die bij goed werken. Dat weet je, omdat je werkt vanuit je eigen ervaringen. En als deelnemers leer je ook van elkaar. Ervaringen van anderen kunnen steunend en inspirerend zijn.”
https://www.ribwavv.nl/volwassenen/uw-herstel-centraal/zo-aanbod/zo-curs...

RIBW plaatsing en steun

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die behandeling krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met IPS. Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychiatrische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden.”
http://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/Werken-bij/IPS-(Individuele-Plaatsing-en-Steun)

RIBW

“De RIBW Nijmegen & Rivierenland is de expert in de begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Als het gaat om wonen, dagbesteding en werk. Wij begeleiden met zo'n 550 professionele en betrokken medewerkers circa 1.700 mensen. In een gebied tussen Gennep en Culemborg. “
http://www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/Over-ons

Sociaal domein

“Term gebruikt voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.” (definitie van gemeente Amstelveen)

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

De HAN is op verschillende manier betrokken bij GGZ in regio Nijmegen. Ze bieden een opleidingen aan tot beroepen in de GGZ, bijvoorbeeld POH-GGZ: 
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/praktijkondersteuner-ggz-eerstelijn/

Ze doen onderzoek maar aan GGZ verbonden aspecten zoals ervaringsdeskundigen: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/ervaringsdeskundigheid/

Studenten van de HAN waren betrokken bij het project Buitengewone Buren: http://overbuur.nl/opdrachten/?opdracht=1248

Politie

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de personen met ‘verward gedrag’. De politie is hier vaak bij betrokken omdat ze iemand aantreffen in de publieke ruimte of gebeld worden bij overlast. De politie neemt in regio Nijmegen dan ook aan verschillende samenwerkingsverbanden en projecten deel om de hulp aan deze mensen te kunnen verbeteren.
Zie bijvoorbeeld deze analyse van gemeente Nijmegen, onder “toename meldingen overlast door verward gedrag”: http://swm.nijmegen.nl/p8253/gezondheid

Of deze landelijke analyse van de politie: https://www.politie.nl/nieuws/2017/februari/20/00-stijgende-trend-overla...

Veilig Thuis

Veilig Thuis is hét adres voor meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt, zijn van alle leeftijden. In het bijzonder de kwetsbare groep van jonge en oude mensen.”
https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/wat-doet-veilig-thuis/

Roteeroverleg
Afdeling bijzondere zorg GGD

Soms brengen psychische problemen mensen in een uitzichtloze situatie. Ze verwaarlozen zichzelf, zorgen voor overlast en raken in een sociaal isolement. In hun leven spelen veel problemen. Ze zijn in de war en kunnen vaak op niemand terug vallen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben, maar die hulp niet willen of durven te vragen.

Om deze mensen te helpen werken allerlei organisaties samen in een netwerk. De GGD coördineert dit netwerk. Partners en professionals die zich zorgen maken om een cliënt, kunnen dit melden bij onze afdeling Bijzondere Zorg. Medewerkers van Bijzondere Zorg geven de melder advies en regelen zo snel mogelijk passende hulp voor de cliënt.”
https://ggdgelderlandzuid.nl/maatschappelijke-zorg/u-maakt-zich-zorgen/m...

Praktijk Buitenzorg

“Binnen Praktijk Buitenzorg werken enkele Nijmeegse huisartsen op vrijwillige basis samen met de GGD, Iriszorg en de RIBW. Ons doel is laagdrempelige huisartsenzorg bieden aan sociaal kwetsbare mensen in Nijmegen (dak-en thuislozen, verslaafden, prostituees en ongedocumenteerde migranten) die geen vaste huisarts hebben.”
http://praktijkbuitenzorg.webklik.nl/page/praktijk-buitenzorg

Interventieteam

Deelnemers: GGD, Iriszorg en ProPersona.
“Met verschillende experts bieden we ‘bijzondere’ zorg, aan mensen voor wie de reguliere zorg onbereikbaar is. Ons gezamenlijke doel is om een gezonde en (sociaal) veilige leefsituatie te realiseren. Voor deze kwetsbare mensen én voor hun omgeving. ….

Heeft u vanuit uw beroep te maken met iemand die (mogelijk) onze hulp nodig heeft? Neem dan contact op met het Interventieteam via de afdeling Bijzondere Zorg van de regio Nijmegen. Wij zijn voor consultatie en advies op werkdagen bereikbaar op nummer: 088 – 144 71 29. Mailen kan ook: ivtnijmegen@ggdgelderlandzuid.nl
https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/maatschappelijke-zorg/bijzond...

Pilot interventieteam 2.0

Deelnemers: GGD, politie, verpleegkundig-specialist, ervaringsdeskundige, ambulance, SEH, HAP, gemeente en zorgverzekeraar.

“De politie treft steeds vaker mensen die psychisch instabiel  zijn en daardoor overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Een deel van deze groep mensen, waarover een melding naar de politie gaat,  heeft  spoedig zorg en aandacht nodig. Maar het is gebleken dat het inschakelen van de GGZ-crisisdienst niet altijd passend is als niet sprake is van acute problematiek. In deze pilot gaat het Interventieteam 2.0 eropaf bij signalen van de wijkagent, via de meldkamer van de politie of de ambulance. Het schat in wat bij de persoon in kwetsbare toestand of situatie noodzakelijk is, op straat of thuis. Het team doet dát of regelt wát gebeuren moet. “
https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuwsbrief/psychische-kwetsbaarheid/pilot-...

GGD Gelderland-Zuid

Onze GGD zorgt voor de gezondheid van de inwoners in de regio Gelderland-Zuid. Dit doen wij in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid en van de landelijke overheid. Dit gebeurt op de volgende manieren:

 • Signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen.
 • Acuut optreden bij gevaar voor de volksgezondheid, o.a. bij rampen.
 • Zorg toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen.
 • Bevorderen van samenwerking met partners in gezondheid en veiligheid.”

https://ggdgelderlandzuid.nl/over-de-ggd/wat-doen-wij/diensten/

De GGD Gelderland-Zuid houdt geïnteresseerden op de hoogte rondom ontwikkelingen op het gebied van psychische kwetsbaarheid op: https://ggdgelderlandzuid.nl/categorie/nieuwsbrief/psychische-kwetsbaarheid/

Project Sluitende aanpak Gelderland-Zuid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Programmalijn spoedig dichtbij

Trekker: GGD / Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Programmalijn aandachtig aansluiten

Trekker: Gemeenten.
Het plan van aanpak bestaat uit twee programmalijnen: ‘Aandachtig Aansluiten’ en ‘Spoedig Dichtbij’. De programmalijn Aandachtig Aansluiten richt zich op de realisatie van een sluitende aanpak in het voorveld, op het lokale gemeentelijke niveau. Dit om (duurzaam) wonen in de wijk mogelijk te maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De programmalijn Spoedig Dichtbij richt zich op de realisatie van een sluitende aanpak bij geëscaleerde situaties.”

https://ggdgelderlandzuid.nl/239270-2/

Multidisciplinaire overleg (MDO) kamer

Deelnemers: GGD, gemeente Nijmegen, SEH, HAP, Crisisdienst van ProPersona, Iriszorg, LVB-zorg, ervaringsdeskundigen, Politie, ambulance, zorgverzekeraars.

“We treffen voorbereidingen voor de inrichting van een multidisciplinaire crisisbeoordelingskamer. Hier kunnen mensen met een acute psychische zorgnood, zoals een psychose, naartoe gebracht worden. Het gaat om mensen met verward gedrag die in eerste instantie niet thuis door een hulpverlener van de crisisdienst gezien en beoordeeld kunnen worden. Iemand thuis bezoeken heeft namelijk wel de voorkeur.

In deze beoordelingskamer werken professionals van verschillende disciplines samen. Immers bij een acute zorgvraag is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is. Met een multidisciplinaire beoordeling willen we voorkomen dat we iemand van het kastje naar de muur sturen. De beoordeling gebeurt in een veilige, prikkelarme kamer.” 
https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuwsbrief/psychische-kwetsbaarheid/ontwikkelplein-multidisciplinaire-beoordelingskamer/

Het idee wordt op dit moment nog verder ontwikkeld, het is nog niet duidelijk of/wanneer het van start zal gaan.
https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuwsbrief/psychische-kwetsbaarheid/ontwik...

Werkgroep passend vervoer

Trekker: regio’s Gelderland-Zuid en Gelderland-midden

“Begin 2017 zijn de regio’s Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden gestart met een gezamenlijke werkgroep ‘Passend Vervoer’. Door deze werkgroep worden vervoersmogelijkheden voor mensen met verward gedrag uitgewerkt. Onder meer om hen naar de Multidisciplinaire crisisbeoordelingskamer te brengen wanneer dit nodig is.”
https://ggdgelderlandzuid.nl/239270-2/

Voor dit onderwerp is ook landelijk veel aandacht: http://www.ggznieuws.nl/home/voorlopig-model-passend-vervoer-personen-ve...

Pilots wijkgerichte GGZ

Deelnemers: ervaringsdeskundige, vertegenwoordigers van het sociaal wijkteam Nijmegen-Oost, het sociaal wijkteam Nijmegen Dukenburg, Indigo, de RIBW, Pro Persona (FACT), OCE, gemeente Berg en Dal, Talis, IrisZorg, procesregisseur sociale teams Berg en Dal, het sociaal team Groesbeek, regieteams gemeente Nijmegen, gemeente Nijmegen, Stip, Politie.

Wijken: Dukenburg en Groesbeek.

“De gemeente Berg en Dal en de gemeente Nijmegen gaan in twee wijken experimenteren met het concept van de wijkgerichte GGZ. … . Meer vroegtijdige signalering, elkaar weten te vinden,  duidelijke afspraken over warme overdracht en op- en afschalen, is een greep uit thema’s dat door aanwezigen op tafel is gelegd. Ook aandacht voor de-stigmatisering is een belangrijk item.”

21 juni 2017 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden, de pilots worden nu verder ontwikkeld onder aanvoering van de gemeente Nijmegen.
https://ggdgelderlandzuid.nl/nieuwsbrief/psychische-kwetsbaarheid/ontwikkelplein-wijkgerichte-ggz-2/

GGZ in avond- nacht en weekenduren

Trimbos

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. … Wij richten ons op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.”
https://www.trimbos.nl/over-trimbos/organisatie

Online hulp stempel

Het Onlinehulpstempel wil duidelijkheid bieden over de kwaliteit van online hulpprogramma's op het gebied van geestelijke gezondheid. Het Onlinehulpstempel beoordeelt of het online hulpaanbod voldoet aan technische en zorginhoudelijke standaarden. Daarnaast biedt het Onlinehulpstempel gebruikers de mogelijkheid om hun mening te geven over het beoordeelde aanbod.”
“Ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ instellingen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”
https://www.onlinehulpstempel.nl/home

Grip op je dip

“Ben je tussen de 16 en 25 jaar en zit je al een tijdje niet zo lekker in je vel? Heb je misschien net even iets te veel meegemaakt? Je bent niet de enige! Het kan zijn dat je daardoor last hebt van sombere buien, geen zin hebt om dingen te ondernemen, of dat je jezelf steeds vaker betrapt op negatieve gedachten over jezelf of over de wereld om je heen. “
“Grip op je Dip kan jou het volgende bieden:

https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/

Kleur je leven

Kleurjeleven.nl Basis GGZ is voor iedereen met lichte tot matige depressieve klachten. U volgt het online behandelprogramma met telefonische begeleiding door een GZ-psycholoog. Voor wie is Kleurjeleven.nl Basis GGZ ontwikkeld? Kleurjeleven.nl Basis GGZ is geschikt voor u als u: Uw stemming wilt verbeteren;

 • Hulp nodig heeft om uw negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten;
 • Uw stress- en spanningsklachten wilt laten afnemen;
 • Uw piekergedrag onder controle wilt hebben;
 • Meer energie wilt hebben.”

https://www.kleurjeleven.nl/

Loket gezond leven

Trekker: RIVM, centrum gezonde levensstijl.
“Loketgezondleven.nl biedt professionals kennis, tips en praktische handvatten bij hun werk aan de gezonde leefstijl van burgers. “
“Als professional bij de GGD of gemeente gaat u het liefst aan de slag met een goede leefstijlinterventie die werkt. Ook als eigenaar van een interventie heeft u belang bij kwaliteit. Bij het erkenningstraject leest u meer over het doel en belang van een erkende interventie.” Zie hier een lijst met erkende interventies, waaronder depressie:
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventieoverzichten

RIVM

“Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid.”
http://www.rivm.nl/RIVM

Zelfhulp / E-health

“E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.” 

“Voor GGZ Nederland is e-health een van de belangrijke pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep. GGZ Nederland heeft in samenwerking met tien ggz-lidinstellingen een analyse gemaakt van de kosten en baten van e-health. Daarnaast organiseert GGZ Nederland met regelmaat netwerkbijeenkomsten voor haar leden om kennis en ervaring uit te wisselen rondom de ontwikkeling en implementatie van e-health.”
http://www.ggznederland.nl/themas/e-health

POH-GGZ

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Huisartspraktijken kunnen sinds 2008 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.

De taken van de POH-GGZ
Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ kan door verschillende soorten zorgaanbieders worden vervuld. Bijvoorbeeld psychologen, verpleegkundigen of maatschappelijk werkers. Uiteraard wel voor verrichtingen waarvoor zij bekwaam en bevoegd zijn. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts. De POH-GGZ van Mentaal Beter heeft meestal een plaats in de huisartsenpraktijk, kan snel schakelen met de huisartsen en andere zorgverleners binnen de praktijk.” Uitleg van: https://www.mentaalbeter.nl/Items/nl-NL/FAQ/Wat-doen-onze-zorgverleners/POH-GGZ

Voor meer informatie over de POH-GGZ, bijvoorbeeld functie- en competentieprofiel, zie: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/nieuw-functie-en-competentieprofiel-v...

POH-GGZ in wijkteam
Sinds 2014 leent de organisatie [OCE] drie POH's-GGZ uit aan sociale wijkteams in Nijmegen. … Uit evaluatie van de pilot 'POH-GGZ in het sociaal wijkteam' blijkt dat deelname van de POH-GGZ aan het sociaal wijkteam een duidelijke meerwaarde heeft. Teamleiders van SWT's en wijkverpleegkundigen zijn zeer positief over de inbreng van de POH's-GGZ. … Momenteel liggen er verschillende verzoeken om deelname van de POH-GGZ aan andere sociale wijkteams, zowel van binnen als buiten de regio. OCE Praktijkondersteuning is op zoek naar een oplossing voor de financiering van de deelname van de POH-GGZ aan het sociaal wijkteam. De gesprekken daarover met gemeentes en zorgverzekeraars zijn gaande.”
https://ocenijmegen.nl/content/inzet-praktijkondersteuner-ggz-sociaal-wi...

Huisarts (HA)

Sinds 2014 is geestelijke gezondheidszorg (GGZ) door de overheid omgevormd naar een stelsel met drie echelons:

 1. De huisarts met praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ)
 2. De generalistische basis GGZ
 3. De gespecialiseerde GGZ

De huisarts vervult de rol van poortwachter en verwijst patiënten zo nodig naar de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Er moet sprake moet zijn van een vermoeden van een DSM geclassificeerde psychische stoornis om als patiënt in aanmerking te komen voor een behandeling in de GGZ die wordt vergoed. “
https://www.nhg.org/ggz

Wijkverpleging

Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U krijgt wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft.”
https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/wijkverpleging/

Hazenkamp MDO

Deelnemers: Huisartsen en praktijkondersteuner GGZ, maatschappelijk werk, GZ-haptotherapeut, psychotherapeut, kinderpsycholoog (allen werkzaam in GC Hazenkamp), psychiater (werkzaam buiten GC Hazenkamp).
“Doel: mensen met psychische en psychosociale problemen goed, gericht en snel verwijzen naar de beste zorg en ondersteuning. Hiermee multiproblem-situaties en onnodige tweedelijnszorg voorkomen. … Het MDO wordt voorgezeten door een huisarts. De deelnemers bespreken maximaal twee vooraf ingebrachte casussen die een heldere vraagstelling bevatten. In een volgend MDO volgt terugkoppeling. Verder houden de disciplines regelmatig presentaties over inhoudelijke thema’s. Alle deelnemers aan het MDO ontvangen een uurvergoeding uit de geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsgelden (GES).” https://www.gezondheidscentrazuidnederland.nl/goed.voorbeeld?id=3

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt

Door samenwerking met de bewoners en met andere hulpverleners in de wijk op het gebied van zorg, welzijn en wonen, wil Wijkgezondheidscentrum Lindenholt bijdragen aan het verder creëren van mogelijkheden voor de bewoners om zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde thuissituatie te kunnen blijven wonen bij ziekte of gebrek. “
De verschillende disciplines die samen in het gezondheidscentrum zitten: http://www.wgclindenholt.nl/afdelingen

Regio Nijmegen op 1 lijn (NOEL)

Deelnemers: Huisartsen, sociaal werk, wijkverpleging, GGD, ROS.
“Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) bestaat uit vooruitstrevende partijen die de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen willen verbeteren en versterken. Het netwerk verenigt huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn, publieke gezondheid en academie.” 
http://www.regionijmegenopeenlijn.nl/over-noel

ROS Robuust

Algemeen over een “ROS”: Robuust is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen met vijftien andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS heeft zijn eigen regio. Ons werkgebied is Zuid-Nederland, bestaande uit Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland. De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio.”
http://www.rosrobuust.nl/over-robuust

Specifiek wat ROS Robuust doet op gebied van GGZ:

“De grote vraag vanuit Robuust is: hoe sluiten wij het beste aan op de vraag en behoeften binnen de GGZ? … Hoe komen binnen de GGZ-vraagstukken de regionale platforms het meest tot hun recht? Op welke manier kunnen deze platforms het best met elkaar worden verbonden? En is het wenselijk en mogelijk om de platforms te transformeren naar (deel)programma’s? … De komende tijd zetten Roland en Pepijn hun verkenning voort, hierover houden we u via onze website op de hoogte. “
http://www.rosrobuust.nl/nieuws/samenwerking-en-taboedoorbreking-op-weg-...

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is de zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing.” Uitleg van Independer: http://weblog.independer.nl/huisartsen/wat-houdt-eerstelijnszorg-en-twee...

Huisartsenpost (HAP) Nijmegen en Boxmeer

“… De huisartsenpost is er alleen voor medische hulp die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts. Als u de huisartsenpost belt met vragen die niet spoedeisend zijn, wordt u naar het spreekuur van uw eigen huisarts verwezen. De huisartsenpost is er ook niet voor een ‘second opinion’ en herhalingsrecepten.”
https://hapnijmegenboxmeer.nl/

Huisartsenkring (LHV) Nijmegen e.o.

Een huisartsenkring verbindt alle huisartsen in een gebied met elkaar en komt op voor hun specifieke belangen. Het is een vereniging in het klein, met een eigen bestuur dat de individuele leden vertegenwoordigt in de Ledenraad. Elke huisartsenkring wordt ondersteund door één van de zeven regiobureaus van de LHV.”
https://www.lhv.nl/vereniging/organisatie/huisartsenkringen 
https://nijmegen.lhv.nl/

Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN)

De Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) maakt zich sterk voor integrale huisartsenzorg waarbij de kwaliteit van zorg en de patiënt centraal staat. De CIHN bevat twee dochtervennootschappen:

https://cihn.nl/content/cihn

OCE Nijmegen

OCE Nijmegen biedt samen met huisartsen en professionals hoogwaardige eerstelijns zorg aan patiënten in de regio Nijmegen, bijvoorbeeld chronische zorg (diabetes, COPD en CVRM), ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Om te zorgen voor de best mogelijke eerstelijnszorg ontwikkelt OCE Nijmegen samen met huisartsen en professionals zorgprogramma’s. De zorgprogramma’s zijn gebaseerd op NHG-standaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Per zorgprogramma sluit OCE Nijmegen contracten af met zorgverzekeraars , huisartsen en professionals. In deze contracten worden afspraken gemaakt over de inhoud, kwaliteit en financiering van de zorgprogramma’s. Door de zorgprogramma’s is iedere patiënt verzekerd van uniforme en kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg”https://ocenijmegen.nl/content/oce-nijmegen

POH-GGZ op HAP

Op dit moment onderzoeken Huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer samen met OCE Nijmegen of er misschien een POH-GGZ kan worden inzet in de avond- nacht- en weekenduren op de huisartsenpost.

Consultatie HA-POH-B/SGGZ

Er zijn afspraken over hoe POH-GGZ/huisartsen een consultatie kunnen doen met psychologen en psychiaters. Hier zijn ook vanuit de huisartsenbekostiging financiële middelen voor.

GGZ zorgprogramma

De afgelopen jaren heeft OCE een GGZ zorgprogramma ontwikkeld waarin afspraken met netwerkpartners in de regio worden gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld doorverwijzing en terugverwijzing, het gebruik van e-health en consultatie van een specialist. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de zorgverzekeraars over uitvoering en bekostiging van dit zorgprogramma.

PAG

Crisisdienst Pro Persona
Heeft u met spoed psychische hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt de crisisdienst in.

 • De crisisdienst is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag..
 • Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen geeft hulp. Zij schakelen meestal ook uw gezin of familie in.
 • U kunt na de spoedbehandeling weer naar huis. Of u blijft nog een tijd in de instelling voor verdere behandeling.”

Definitie van regelhulp: https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/crisisdienst-en-crisisopvang/ 
Specifiek in Nijmegen: https://www.propersona.nl/nijmegen/ihtcrisisdienst/

Fact-teams

“Het FACT-team biedt behandeling op maat voor mensen met een ernstige psychische aandoening en bijkomende problematiek op andere levensgebieden, zoals:

 • wonen
 • sociaal contact
 • werk
 • opleiding
 • of financiën

Samen met u, en uw netwerk, maken we een plan gebaseerd op uw wensen en mogelijkheden. In dit plan beschrijven we samen hoe we de behandeling vormgeven, en wie we hierbij betrekken.”
https://www.propersona.nl/FACT4Nijmegen/

Intensive home treatment

Mensen die door hun psychische problemen in crisis zijn, of dreigen te raken, en die zónder intensieve behandeling mogelijk opgenomen moeten worden in de kliniek van een GGZ-instelling, hebben baat bij een behandeling door één van de vier regionale IHT-teams van Pro Persona. De IHT-teams maken onderdeel uit van de Crisisdienst en zijn ook als zodanig bereikbaar.” 
https://www.propersona.nl/Voor-verwijzers/Acute-hulp/

Taksforce EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen)

RIBW en Pro Persona onderzoeken op dit het opzetten van een taskforce EPA in Nijmegen.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiI57HXyd7VAhVLL1AKHZqvBtYQFghBMAM&url=https%3A%2F%2Fwww2.nijmegen.nl%2Fmmbase%2Fattachments%2F1755375%2FC20170502o_3.03Rbr_MO10_Startnotitie_GGZ-Beschermd_wonen-Maatschappelijke_opvang.pdf&usg=AFQjCNEle5OLqnBpoRbrEsuzym9hUmfMpg

Een voorbeeld van een taskforce EPA die al bestaat (in Utrecht): https://www.altrecht.nl/actueel/taskforce-epa-herstellen-doe-je-thuis/ 

Pro Persona

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Wij bieden specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen”
https://www.propersona.nl/Over-Pro-Persona/

Iriszorg

IrisZorg biedt trajecten voor opvang, wonen, werken en verslavingsbehandeling. Ook aandacht voor financiën is een vast onderdeel van onze behandeling en begeleiding.
IrisZorg richt zich op:

 • Mensen die (tijdelijk) dak- of thuisloos zijn en op mensen die kampen met (dreigende) huisuitzetting.
 • Mensen die informatie, advies of hulp willen hebben op het gebied van verslaving aan alcohol, drugs, internet, gamen of gokken.
 • Mensen die én kampen met een verslaving én problemen hebben op het gebied van wonen.”

https://www.iriszorg.nl/over-iriszorg/aanbod-iriszorg

IrisCovery

Soms loopt het leven niet zoals je wilt en ben je de grip op je leven kwijt geraakt. Wij van IrisCovery kunnen jou, vanuit onze eigen ervaringen, helpen op de weg naar herstel.”
https://www.iriszorg.nl/over-iriszorg/cli%C3%ABntinformatie/iriscovery

Craft methode

“VOOR WIE IS CRAFT BEDOELD?

Iedereen die zich zorgen maakt over het alcohol- of drugsgebruik van partner, kind of familielid en wil leren om:

 • met dit middelengebruik om te gaan
 • de ander te motiveren om in behandeling te gaan
 • de eigen kwaliteit van leven te verbeteren”

https://www.iriszorg.nl/verslaving/familie-en-omgeving/training-voor-fam...

Skill’ness

Skill’ness is een innovatief zorgbureau waar ‘Doen en Ervaren’ centraal staat. … Daarbij is Skill’ness op zoek naar het middel dat bij jouw interesse aansluit of jou in beweging zet.”
https://skillness.wordpress.com/aanbod/

Jeugd FACT Nijmegen

Deelnemers: Pluryn, Iriszorg, Pro Persona, NIM en Jongerenloket. 
Dit team zet zich in voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar met psychische/psychiatrische problemen, verslavingsproblemen en/of een verstandelijke beperking. In het dagelijks leven ondervinden ze hier veel hinder van. Zo volgen ze bijvoorbeeld geen opleiding, hebben schulden, zijn werkeloos, er is sprake van een verstoorde gezinsrelatie, of ze zijn dak- of thuisloos. De stap om zelf hulp te zoeken kan dan te groot zijn.”
https://www.iriszorg.nl/over-iriszorg/aanbod-iriszorg/fact-teams

Pluryn

Iedereen doet zoveel mogelijk mee in de samenleving. Heb je daar ondersteuning bij nodig? Kom dan eens met ons praten. Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het liefst thuis en in de wijk. Maar je kunt ook terecht op onze locaties.”
https://www.pluryn.nl/

Psychiatrie Wilhemina Canisius ziekenhuis (CWZ)

Bij psychiatrie kunt u terecht voor onderzoek, advies en gespecialiseerde GGZ-behandeling bij met psychiatrische stoornissen. Een multidisciplinair team staat voor u klaar.” 
https://www.cwz.nl/patient/specialismen/psychiatrie/

Psychiatrie Radboud UMC

“Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek uit heel Nederland.”
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/psychiatrie

Karakter Radboud UMC

“Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij ons terecht. 
Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek.”
https://www.karakter.com/over-karakter/karakter/

High en Intensive care Radboud

“Op een deel van onze Medisch Psychiatrische Unit, de High en Intensive Care, wordt aan deze patiënten zeer intensieve zorg en begeleiding geleverd. We beschikken over zeer moderne faciliteiten en een gespecialiseerde staf. Onze inrichting is gebaseerd op het concept 'healing environment' wat beoogt een positieve invloed te hebben op het welbevinden en het gedrag van patiënten en medewerkers. “
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/psychiatrie

Radboud Universiteit wetenschappelijk onderzoek

“Ons wetenschappelijk onderzoek is gericht op een beter begrip van psychiatrische stoornissen om zo de zorg voor onze patiënten te verbeteren.” https://www.radboudumc.nl/afdelingen/psychiatrie/wetenschappelijk-onderzoek

Basis GGZ

“Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling (e-health) is mogelijk.” 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Psyzorg

“PsyZorg Nijmegen e.o. is het samenwerkingsverband van 40 psychologen in Nijmegen en omstreken. Zij verzorgen de Generalistische Basis GGZ. Dit wil zeggen kortdurende psychologische behandeling en begeleiding bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. … PsyZorg Nijmegen e.o. werkt samen met huisartsenorganisatie OCE aan een zorgprogramma voor de GGZ in de regio Nijmegen.”
https://www.psyzorgnijmegen.nl/

Specialistische GGZ

“Bij zwaardere psychische problemen verwijst de huisarts, bedrijfsarts,  jeugdarts of medisch specialist door naar de gespecialiseerde GGZ.” 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Vrijgevestigde psycholoog

“Er zijn verschillende soorten psychologen die therapeut zijn. Velen zijn werkzaam in de diverse GGZ-instellingen. Er zijn ook vrijgevestigde psychologen, zij zijn niet verbonden aan een instituut.” Uitleg van: http://www.psycholooggouda.com/informatie-over-verschillende-soorten-psy...

HSK

“HSK is een toonaangevende, landelijke organisatie voor psychische zorg. 
Wij onderzoeken en behandelen mensen met psychische problemen, zoals angst en depressie. Daarnaast bieden wij werkgevers en werknemers diensten op het gebied van verzuimpreventie en persoonlijke ontwikkeling.”
https://www.hsk.nl/

Indigo

“Indigo helpt mensen met psychische problemen door heel Nederland (Basis GGZ). Wij zijn er voor iedereen: jong en oud, man en vrouw, gelovig en ongelovig. We behandelen  cliënten met gesprekken in de behandelkamer, maar ook met cursussen  of online hulp . Op ongeveer 200 locaties door heel Nederland helpt Indigo jaarlijks meer dan 35.000 mensen met psychische klachten.” 
https://www.indigo.nl/over-indigo/Over-ons/Wat-doet-Indigo/

Trubendorf

Bij Trubendorffer pakken we je verslaving anders aan. Bij ons krijg je een behandeling waarbij je thuis blijft wonen.  Je hoeft dus niet naar een kliniek ver weg. Je doet gewoon je werk of studie of andere dagbesteding en ondertussen behandelen wij je volgens onze succesvolle methode. Bijzonder intensief, zeer persoonlijk en volgens onafhankelijke test resultaten bijzonder effectief. “
https://www.trubendorffer.nl/

Mental first aid

“In de cursus Mental Health First Aid (MHFA) leer je eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. 
https://www.indigowest.nl/hoe-wij-helpen/preventie/mental-health-first-aid

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

“Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt. De NZa maakt vanuit dat perspectief regels en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.”
https://www.nza.nl/organisatie/

Nieuwe bekostiging GGZ

De NZa werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten in de ggz aan het doorontwikkelen van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten.”
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/Doorontwikkeling-...

Inspectie gezondheidszorg (IGZ)

“De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt [ook] toezicht op eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de ambulante en klinische ggz, ziekenhuispsychiatrie en zorg voor verslaafden.”
https://www.igz.nl/onderwerpen/publieke-en-geestelijke-gezondheidszorg/g...

VGZ / CZ / Menzis

“Nederland kent in totaal negen zorgverzekeraars (concerns) die ieder op hun beurt risicodrager zijn voor meerdere labels, verzekeraars en volmachten. Van iedereen die verplicht is een zorgverzekering te kiezen, is maar liefst 89 procent verzekerd bij vier van de negen concerns. De vier grootste zijn: Achmea, VGZ, CZ en Menzis.
https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Vaak vinden er in eerste instantie onderhandelingen plaats tussen een zorgverlener en de grootste zorgverzekeraar in een regio (preferent zorgverzekeraar) vervolgens kunnen andere zorgverzekeraars kiezen of ze de gemaakte afspraken willen overnemen. In regio Nijmegen zijn VGZ en CZ preferent. Menzis staat er ook bij omdat dit de preferente zorgverzekeraar voor Pro Persona is.