Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Pilot Coaching op Leefstijl

In 2018 heeft OCE Nijmegen meegewerkt aan een pilot van zorgverzekeraar CZ met het Programma CooL (Coaching op Leefstijl). Dit programma is één van de GLI-programma’s die in 2019 vergoed worden vanuit het basispakket.  CooL bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten die worden aangeboden door een leefstijlcoach. Hier vindt u meer informatie over het programma CooL.

Contractering Leefstijl Coaching 2019

Als zorggroep willen wij de uitrol van de GLI graag ondersteunen. De GLI is een onderbouwde interventie die een zinvolle aanvulling vormt op de zorg binnen de zorgprogramma’s DM, COPD en CVRM. De interventie levert gezondheidswinst op door een positieve verandering in leefstijl.

In 2019 zit de Gecombineerde Leefstijlinterventie in het basispakket. Zorgverzekeraars willen dit programma vergoeden via zorgroepen. We hebben echter voorlopig besloten geen contract af te sluiten met de zorgverzekeraar voor het uitvoeren van de GLI. De reden hiervoor is dat de voorwaarden van de zorgverzekeraars onderling uiteenlopen. Daardoor kunnen wij de GLI niet op een eenduidige manier aanbieden. 

Wat betekent dit voor patiënten?

Wij blijven over dit onderwerp in gesprek met de zorgverzekeraars. En hopen tot afspraken te komen waardoor de GLI op een eenduidige manier uitgevoerd kan worden in onze regio.