Betrokken zorgverleners

Huisarts: coördinatie en aanspreekpunt

Uw huisarts is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. In het zorgprogramma staat de afspraak dat de huisarts of de praktijkondersteuner (POH) minimaal één controle per jaar doet om de stand van zaken in kaart te brengen. Als uw COPD verergert, komt u vaker op controle. De huisarts en praktijkondersteuner stellen samen met u een zorgplan op.

Praktijkondersteuner (POH)

Afhankelijk van de ernst van uw COPD komt u bij de praktijkondersteuner voor de jaarlijkse controle. De POH ondersteunt u ook bij het omgaan met COPD in uw dagelijks leven.
Na ieder spreekuur brengt zij (of hij) verslag uit aan de huisarts; over uw gezondheid en de afspraken die met u zijn gemaakt. De praktijkondersteuner is uw aanspreekpunt. Hebt u vragen, dan kunt u altijd bij haar (of hem) terecht.

Diëtist

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat u begeleid wordt door een diëtist. De praktijkondersteuner zal u in die gevallen verwijzen naar een diëtist die hiervoor met OCE Nijmegen een contract heeft afgesloten. Op deze website vindt u de bij OCE Nijmegen aangesloten diëtisten.

Fysiotherapeut

Soms kan begeleiding door een fysiotherapeut nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan een beweegprogramma of ademhalingsoefeningen. De praktijkondersteuner verwijst u dan door naar een fysiotherapeut met een COPD-opleiding.  Op deze website staat een lijst van beschikbare fysiotherapeuten.

Helaas wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit het zorgprogramma. Heeft u een indicatie voor chronische fysiotherapie en heeft u twintig behandelingen gehad bij de fysiotherapeut, door u zelf betaald of vergoed vanuit uw aanvullende verzekering? Dan wordt de behandeling voortaan uit de basisverzekering betaald.