Betrokken zorgverleners

Huisarts: coördinatie en aanspreekpunt

Uw huisarts is eindverantwoordelijk voor het medische behandelplan.
In het zorgprogramma staat de afspraak dat de huisarts of praktijkondersteuner minimaal één controle per jaar doet om de stand van zaken in kaart te brengen. Als het nodig is komt u vaker op controle. Samen met u stellen de huisarts en de praktijkondersteuner een zorgplan op.

Praktijkondersteuner (POH)

De praktijkondersteuner adviseert u over het omgaan met hart- en vaatziekten in uw dagelijks leven. Daarnaast vertelt hij of zij na controles de huisarts hoe het met uw gezondheid gaat, en wat er met u is afgesproken. U kunt altijd bij de praktijkondersteuner terecht als u vragen heeft over hart- en vaatziekten.

Specialistische zorg

Binnen het zorgprogramma kan de huisarts altijd overleggen met de specialist (cardioloog, neuroloog, internist of vaatchirurg) voor eventuele specifieke vragen over uw hart- en vaatziekten. In een aantal gevallen is verwijzing nodig en zal de specialist de zorg, al dan niet tijdelijk, overnemen.