Betrokken zorgverleners

Huisarts: coördinatie en aanspreekpunt

Uw huisarts is eindverantwoordelijk voor het medisch behandelplan. In het zorgprogramma is afgesproken  dat de huisarts minimaal één controle per jaar doet om de stand van zaken in kaart te brengen. Samen met u stellen de huisarts en de praktijkondersteuner een zorgplan op.

Praktijkondersteuner (POH)

De praktijkondersteuner voert de driemaandelijkse controle uit, ondersteunt u bij het omgaan van diabetes in uw dagelijks leven en geeft advies om uw diabetes goed onder controle te krijgen.
Na afloop van het spreekuur doet zij (of hij) verslag aan de huisarts over uw gezondheid en de afspraken die met u gemaakt zijn. De praktijkondersteuner is uw aanspreekpunt voor al uw vragen over diabetes.

Diëtist

De diëtist is de specialist op het gebied van voeding en kan u deskundige ondersteuning bieden bij het aanpassen van uw eetpatroon. U krijgt persoonlijk advies dat past bij uw wensen en levensstijl. Samen bespreekt u welke veranderingen voor u zinvol én haalbaar zijn. De diëtist heeft ook antwoord op vragen over voeding in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als u in een restaurant uiteten gaat.

Podotherapeut & pedicure

Door diabetes kunnen bloedvaten en zenuwen minder gaan functioneren waardoor uw voeten minder gevoelig worden. U kunt dan wondjes krijgen aan uw voeten die u niet opmerkt en die vaak slecht genezen. De huisarts kan u met zulke klachten verwijzen naar de podotherapeut  die gespeciali­seerd is in diabetes voor een specialistisch advies. Mocht u pedicure behandelingen nosig hebben kan de podotherapeut u naar de pedicure verwijzen Zo kunt u bijvoorbeeld ook schoenadvies krijgen bij voetproblemen. Vergoedingen voor voetzorg zijn afhankelijk van uw zorgprofiel (meer hierover kunt u vinden onder "voetzorg")

Optometrist en oogarts

Minimaal één keer in de 1-3 jaar vindt er een oogonderzoek van het netvlies plaats, omdat u een grotere kans op oogproblemen heeft. Als problemen in een vroeg stadium worden herkend en behandeld, zijn ernstige complicaties te voorkomen.
Om te kijken of er oogproblemen zijn wordt er een foto van het netvlies gemaakt (fundusfoto). Bij afwijkingen aan het netvlies wordt u door­verwezen naar de oogarts. De uitslag van dit onderzoek ontvangt uw huisarts ook. Bent u al onder behandeling bij een oogarts voor andere oogproblemen, dan controleert de oogarts ook uw netvlies.

Internist

Binnen het zorgprogramma kan de huisarts altijd overleggen met de internist voor eventuele specifieke vragen over uw diabetes. In een aantal gevallen is verwijzing nodig en zal de internist de zorg, al dan niet tijdelijk, overnemen.

Bloedonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een uitgebreid bloedonderzoek aangevraagd. Soms kan de huisartsenpraktijk tussendoor ook wat bloed laten prikken. Zo wordt duidelijk of de behandeling effect heeft of zo nodig moet worden bijgesteld. Uw huisarts ontvangt de uitslag automatisch en bespreekt deze met u tijdens een controle.